Ved brann i et hus med solcellepaneler, kan det være vanskelig å slå av strømmen fra solcellepaneler.

Derfor er arbeidet unødvendig farlig for brannmenn. Løsningen er å installere en automatisk brandbryter på likestrøms kabler
i forkant hvor kablene kommer inn i
bygningen.

Det er også mulig å overvåke mulige brudd på kabler eller feil i det hele tatt på likestrøms kabler. Dette gjøres med en ARC-detektor, eller som det også kalles en ADU

Green Energy er partner med verdens ledende produsent Santon, om å tilby dette i Skandinavia.. Kontakt oss for mer informasjon