Alle iKube systemene er bygget for å slippe å levere strøm tilbake til nettet.
Skinner sola lade batteriene og omformeren leverer 230V.

Er solen er ikke til stede da bruker batterier for å drive inverter.
Alle iKubes kan kobles til nettet. Batteriene kan lades fra strømnettet og nettet kan omgå inverter å gå direkte til konsum. Siden det ikke er noen mulighet for levering tilbake til nettet, vil dette anses som en offgrid system, som er
CE godkjent

Det er flere programmering alternativer, men som standard iKube systemer satt opp
til automatisk modus. Dette betyr at selve systemet registrerer hvorvidt det er elektrisitetsnett som er tilgjengelig, og derfor enda bytte over til dette når det ikke er tilstrekkelig effekt tilgjengelig fra enten solenergi eller batterier.

Som standard bytter systemer derfor automatisk mellom 4 scenarier avhengig av hva som er tilgjengelig.

iKube tilgjengelig i flere modeller også for fast montering på bygninger.